STAR RACE

Viac štartov - jeden cieľ

29.7.2017

NOVÝ FORMÁT
Pre amatérov aj profesionálov.

Riaditeľ pretekov

Star race spája spoločenskú a súťažnú stránku cyklistiky, keďže preteky sú rozdelené na dlhšiu neutrálnu časť a kratšiu súťažnú časť. Pri príjemnom tempe v neutrálnej časti si môžete vymieňať osobné skúsenosti nielen z cyklistiky, zatiaľ čo v pretekárskej časti si môžete otestovať svoju aktuálnu výkonnosť.

Podujatie podporujú kraje

Trenčiansky

Dominanty: Trenčiansky hrad - sídlo „Pána Váhu a Tatier“ Matúša Čáka, hrad Beckov, Tematín a Čachtický hrad známy vďaka - grófke Alžbete Báthory.

TSK

Žilinský

Patrí ku krajom s najväčším počtom značených cyklotrás. Ak sa tu zima ukáže v celej svoje kráse, nezabudnite si pribaliť aj lyže či bežky.

ŽSK

Trnavský

Výskyt liečivých minerálnych vôd vytvára priestor na rozvoj kúpeľného turizmu – nielen Smrdáky a svetoznáme Piešťany.

TTSK

Jihomoravský

Známy bitkou troch cisárov pri Slavkove (1805). Francúzsky cisár Napoleon porazil spojené vojská rakúskeho cisára a ruského cára.

JMK

Zlínský

Baťov kanál - unikátna vodná cesta je lemovaná cyklistickým chodníkom dlhým viac ako 80 km. Cyklotrasu si iste obľúbia aj in-line korčuliari.

Zlín

Ing. Jaroslav Baška

Predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja

 

Cyklistické podujatie ponúka prehĺbenie susedských vzťahov Slovákov a Čechov. Dobicyklujte preto na Veľkú Javorinu a pobudnite na tomto mieste. Veľká Javorina sa zároveň v nasledujúci deň stáva miestom Slávnosti bratstva Čechov a Slovákov, ktoré sa tu konajú už niekoľko desaťročí. Dva národy sa opäť spoja, aby si zaspomínali na spoločnú históriu a naďalej zachovávali odkaz česko-slovenskej súdržnosti, tento rok, verím, obohatenú aj o cyklistickú  verejnosť.

Prajem začínajúcim pretekom s piatimi štartmi, aby na každej viac ako 120 km dlhej etape z Trenčína, Žiliny Trnavy, Brna a Zlína získali dôveru cyklistov a hviezda v názve športovo–kultúrneho podujatiu svietila  aj v nastávajúcich ročníkoch. Odštartujme spolu nový projekt STAR RACE, ktorý má viac štartov ale jeden cieľ – priateľstvo.

 

Počet prihlásených

0
Trenčín
0
Žilina
0
Trnava
0
Brno
0
Zlín